psychoterapie zaměřená na tělo — body-oriented psychotherapy

Novinky

Podpůrná terapeutická skupina pro ženy

S kolegyní Reginou Rozkošovou máme radost, že otevíráme prostor pro ženy, aby se setkávaly v rámci podpůrné terapeutické skupiny. Od jara do léta 2024 se budeme scházet každé úterý od 18 do 20:30 v malém sále Maitrey v centru Prahy na Starém městě.  Ukazujeme si, jak nás tělo může vést terapeutickým procesem a ukazovat cestu ke zdravým částem a návykům. Pracujeme s pohybem, nabízíme terapeutická cvičení zahrnující práci s tělem i prostor pro zastavení a pozorování, co se děje uvnitř i kolem nás.  

Práce ve skupině přináší velkou příležitost vztahovat se k sobě a druhým pravdivě, a získávat tak co nejpřesnější obraz reality, a to jak naší vnitřní, tak i té vnější. Ukotvení v realitě pak pomáhá lépe se orientovat a volit si pro sebe taková rozhodnutí, která nás vedou k naplnění.  

Skupinu otevíráme znovu na podzim, začínáme v říjnu. Hlásit se můžete už nyní. Účasti ve skupině bude předcházet rozhovor s terapeutkami.

  

Pravidelná cvičení ve STŘEDU 8-9 ve Slunná 27, Therapy centru

Středeční ranní probuzení - tak jsme nazvali naše pravidelná cvičení. Jde o kombinaci bio-dynamických cvičení a jógy. Zveme Vás, abyste věnovali pozornost sobě. Začátek hodiny nás vede k uzemnění a tomu, abychom si uvědomili jednotlivé části těla. Které části přitahují naší pozornost, kde cítíme napětí, kde prostor a které naše části jsou naopak necitlivé? Jsme zvědaví a ptáme se, co potřebujeme. Cvičení vede k lepšímu sebe-uvědomění, a tím i sebe-vědomí. Druhá část hodiny patří jógovým pozicím. Pracujeme zejména na protažení a uvolnění oblastí, kde je uložen stres.  Na závěr si všímáme vlastního záměru. Co si pro sebe přejeme? Co pro to můžeme udělat? 

Máte chuť se přidat? Přihlaste se přes formulář v sekci Kontakt nebo telefonicky u Hany Hniličkové (+420 608 355 069).

Lektorky: Hana Hniličková a Radka Falge 

Kapacita - maximálně 8 lidí.

Terapie

Individuální terapie

Individuální terapie

Jedna lekce ve formátu jeden na jednoho trvá 55 minut. Práce probíhá zpravidla jako proces, ve kterém klient nechá působit své emoce a objevuje, k jakým zažitým představám či obrazům z minulosti se vztahují. Přivádí tak své vnitřní prožívání z úrovně nevědomé, do úrovně vědomé. Právě proces uvědomování si vlastního nastavení a zážitek nového přístupu k situaci je pro terapeutický posun klíčový. Individuální terapie je většinou dlouhodobá. Klient však může přijít také s požadavkem na omezený počet sezení se zaměřením na jedno téma. 

Individuální terapii předchází vstupní pohovor, který trvá zpravidla 1,5 hodiny.  

Skupinová terapie a workshopy

Skupinová terapie a workshopy

Skupinová setkání nabízí možnost prozkoumat svůj vnitřní prostor a hledat pro sebe nové cesty k hlubšímu naplnění. Dynamika ve skupině vytváří bohatost interakcí a umožňuje naučit se vidět, co patří nám a co těm druhým. Docházíme sebepoznání a obohacujeme se o zkušenosti ostatních. Po rozcvičce, jež nastartuje tělo k intenzivnějšímu vnímání, následují společná cvičení, která poodhalí naše stereotypy chování. Následně si můžeme vyzkoušet, jaké by to bylo překročit práh vlastní komfortní zóny a zachovat se ve stejné situaci jinak. Budeme vám pomáhat postupně zaměřovat pozornost víc do sebe, vnímat lépe své pocity a vyznat se v nich.

Skupinová setkání probíhají ve dvou formátech. Buď pracujeme po delší časový úsek (zpravidla po dobu několika měsíců s četností každý týden) s uzavřenou skupinou v počtu do 15 účastníků, nebo pořádáme otevřené workshopy (večerní, denní či víkendové). Workshopů se může zúčastnit každý, kdo se chce seznámit s terapeuty, zažít některé ze sebepoznávacích cvičení a vyzkoušet techniky metody Core Energetics. Práce ve skupině má jasná a pevná pravidla, a vytváří tak bezpečný prostor.

Informace o otevření terapeutické skupiny či termíny našich workshopů najdete v sekci novinky anebo na našem Facebooku.

Cvičení

Cvičení

Nabízíme cvičení, jež vychází z terapeutické metody Core Energetics a Bio-energetiky. Jsou to cvičení, která nás vedou zejména k hlubšímu procítění vlastního těla a pocitů, které jím proudí. Při cvičení se můžete těšit jak na expresivní a energické pohyby, tak také na zastavení a prostor pro vnímání jemných vnitřních procesů. Cvičení pomáhá navázat intimnější vztah k vlastnímu tělu a učí nás větší citlivosti. 

  

 • různé techniky dýchání a celkové zaměření pozornosti na dech
 • nabití a vybití energie vedoucí k celkovému oživení organismu
 • protahování ve vibracích, jež pomáhají uvolnit stres
 • uzemnění, které nás spojí s vlastním tělem a pocitem bezpečí
 • práce s hlasem a jeho propojujícími účinky, využití ozvučeného výdech

Informace o tom, kdy probíhají naše cvičení, najdete v sekci Akce.

Core Energetics

O metodě Core Energetics

„Spojení s naší vnitřní pravdou je cestou k jednotě života, potěšení a dostatku pro všechny.“
— John Pierrakos, zakladatel Core Energetics


Core Energetics je tzv. body-psychoterapií (někdy se nazývá také na tělo zaměřenou terapií), která propojuje a integruje vnímání na úrovni těla, mysli i duše. Pracujeme s energií, pohybem, dechem, pocity i mezilidskými vztahy. Tato terapeutická metoda vychází mj. z učení charakterových struktur Wilhelma Reicha, který pojímal lidské tělo i emoce z hlediska proudu energie či jeho blokace. Core Energetics pak přímo navazuje na Bio-energetiku založenou žáky W. Reicha – významnými americkými psychiatry Alexanderem Lowenem a Johnem Pierrakosem.

Sebepoznání

Core Energetics můžeme pojmenovat jako proces sebepoznání a transformace. Pomáhá nám poodhalit, proč se některé věci v našem životě opakují stále dokola, přestože si pro sebe přejeme něco zcela jiného. Poznáme, jaké obranné mechanismy jsme si vybudovali v raném dětství, aby nám pomohly přečkat tehdy nezvladatelné situace, a také, že tyto mechanismy přežití v hojné míře používáme i dnes. A to navzdory tomu, že nám v dospělém životě víc škodí, než pomáhají. Naučíme se rozpoznat, kdy jednáme skutečně dospělým způsobem a kdy pouze reagujeme a jedná za nás náš hluboce zakořeněný obranný mechanismus. Rozeznáme-li u sebe tyto dva způsoby chování, jsme na cestě ke svobodné volbě.

Uvolnění napětí

Obranné mechanismy formovaly náš vývoj a zanechaly svůj otisk také v našem těle. Ve způsobu, jakým držíme své tělo, jakým omezujeme svůj dech, v chronických svalových napětích či naopak v podvyživených oblastech.  Abychom se vyhnuli vnímání nepříjemných pocitů, stahujeme určité svalové skupiny tak, aby k nám tyto pocity nedolehly. Zůstanou pak doslova zamrzlé ve svalových spasmech a my je jednoduše necítíme. Co ale zůstává, je fyzická bolest z chronického napětí a znecitlivění určitých partií.

K metodě Core Enetgetics neodmyslitelně patří fyzická cvičení a práce s tělem.  Uvolněním napětí z chronicky stažených oblastí rozproudíme energii v těle tak, aby zasáhla i znecitlivěné partie. Dovolíme-li si procítit a uvědomit zkušenosti uložené v našem těle, výrazně zvýšíme naši schopnost prožívání a otevřenosti. 

Uzemnění a vnímání reality

V Core Energetics pracujeme hodně na tzv. uzemnění.  Cílem uzemnění je stát nohama pevně na zemi, a přitom nechat životní energii volně proudit naším tělem. Jinými slovy vnímat realitu takovou, jaká opravdu je, a přitom zvládnout prožívat vše, co se právě děje. Ať je to radost a vzrušení či bolest a smutek. Budeme-li potlačovat některé pocity, protože je považujeme za nežádoucí – smutek, vztek, nudu, potlačíme tím i ty, o které tolik stojíme – radost, lásku a vzrušení.

Práce s emocemi

Součástí terapie je vždy práce s emocemi. Snažím se klientům pomoci naučit se lépe vnímat své pocity a vyznat se v nich. Cílem práce s emocemi je zvýšení kapacity těla k jejich plnému prožívání. To znamená, že si své pocity dovolíme prožívat, aniž bychom se jimi nechali ovládat. 

Někdy jsou lidé od svých pocitů doslova odtržení. Pak jim pomáhám je znovuobjevovat, a to i za pomoci expresivních technik. Spojení s vlastními emocemi nás vrací k naší pravdě a také velkému zdroji energie, která nám může jinak v životě chybět.

O mně

Mgr. Hana Hniličková  +420 608 355 069

Ve své praxi nabízím prostor, kde si klienti můžou dovolit cítit to, co v daný moment opravdu cítí a přinést pozornost těm částem, které ji v daný moment potřebují. Podporuji své klienty na cestě k pravdě a odvaze podělit se o ní se svým okolím. Pomáhám jim rozpoznávat své potřeby a získat sebedůvěru k jejich naplňování. 

S klienty pracuji individuálně i v rámci skupinové terapie. Vedu také kurz cvičení vycházející z metody Core Energetics. Baví mě sdílet s ostatními radost z pohybu i zadostiučinění z objevování vlastní pravdy.

Své zkušenosti s na tělo zaměřenou terapeutickou metodou Core Energetics jsem získala na Nizozemském Institutu Core Energetics, kde jsem absolvovala čtyřletý profesionální výcvik (2016-2020). Od té doby se vzdělávám v navazujících modulech pro terapeuty: práce s traumatem, vedení skupinové terapie, duchovní aspekt terapeutické práce či terapie klientů s narcistní poruchou osobnosti. Další vzdělávání považuji za důležitou součást mé práce, stejně jako pravidelná supervizní a intervizní setkání. Díky nim jsem v kontaktu se svými kolegy z celé Evropy a můžeme sdílet své zkušenosti i radost z práce.  

Pro svou práci s klienty v Praze jsem vybudovala prostor Slunná 27, Therapy centrum (slunna27.cz), který sdílím s dalšími terapeuty. Vytváříme společně místo, kde si lidé mohou hledat vlastní cestu, jak být sobě blíž.


Kde nás najdete?

Pracuji v krásných prostorách Slunná 27, Therapy centra

Core Therapy
Slunná 27, Praha 6
info@coretherapy.cz
tel.: +420 608 355 069

Individuální terapie 1.500,- Kč / 60 min.

sezení s terapeutem

Skupinová terapie 1.000,- Kč / 150 min.

Cvičení 250,- Kč / 60 min.

Etická pravidla

Jako terapeutka oprávněná poskytovat procesuální terapii metodou Core Energetic se zavazuji dodržovat následující pravidla etického chování a postojů ve vztahu ke klientům:

 1. Před navázáním terapeutického vztahu s klientem jej budu informovat o svém výcviku a nabytých dovednostech a vysvětlím, jakým způsobem je začleňuji do práce s klienty. Dále jej budu informovat o tom, jakou náplň a prožitky může obecně očekávat v rámci terapie nebo workshopů, včetně míry emoční intenzity; o mé povinnosti k mlčenlivosti; o délce terapeutického sezení a o výši mé odměny; o možnosti mě zastihnout i mimo naplánovaná terapeutická sezení; o pravidlech platných pro zrušení naplánovaných sezení a o způsobu, jakým budou klienti informováni o případných změnách těchto pravidel; o klientově odpovědnosti za svou bezpečnost a posun v terapii, o významu jeho odhodlání k terapeutické práci a také o těchto etických pravidlech.
 2. Před navázáním terapeutického vztahu s klientem, si vyžádám písemné potvrzení o tom, že byl informován o výše uvedených skutečnostech a pravidlech a souhlasí s využíváním mých služeb za stanovených podmínek.
 3. Pokud budu mít jakékoli pochybnosti o schopnostech klienta zvládnout či pokračovat v této terapeutické práci, okamžitě vyhledám profesionální supervizní pomoc, a to před jakýmkoli dalším pokračováním v terapeutické práci s takovým klientem.
 4. Neposkytuji terapeutické služby jednotlivcům mladším 18 let, ani lidem, u kterých mám podle svého nejlepšího úsudku pochyby, že budou s ohledem na svou fyzickou, mentální či emocionální nevyspělost schopni účinné terapeutické práce metodou Core Energetics.
 5. Zachovám mlčenlivost o veškerých informacích o mých klientech, včetně jejich jména, identifikačních údajů a jimi sdělených osobních podrobností, a to v rámci pravidel stanovených právním řádem. Informace o klientech budu archivovat v rozsahu a po dobu předepsanou právním řádem.
 6. Informace o klientovi ovšem budu sdílet, vždy bez udání jména, s mým odborným supervizorem či v supervizní skupině s dalšími terapeuty, a to pouze za účelem zlepšení mé schopnosti pracovat ve prospěch klienta a za účelem mého dalšího profesního růstu. Relevantní informace o klientovi budu s jinou osobou sdílet pouze na žádost klienta a s jeho předchozím písemným či výslovným souhlasem.
 7. Budu respektovat emoční, fyzickou, mentální a duchovní autonomii klientů. Nebudu klientům vnucovat žádná rozhodnutí ani jim podbízet jakékoli názory či víru. Umožním jim a budu je podporovat v tom, aby se v každém okamžiku svobodně rozhodovali, zda chtějí pokračovat v terapii metodou Core Energetcs či následovat mé podněty a intervence v rámci jednotlivých sezení.
 8. Nebudu iniciovat, nabízet, přijímat, ani umožňovat jakýkoli romantický či sexuální kontakt s klientem, ani o takovém kontaktu uvažovat či fantazírovat. Zavazuji se, že nevstoupím do intimního vztahu (ať už romantického či sexuálního) s bývalým klientem, a to bezpodmínečně po dobu nejméně dvou let od ukončení profesionálního terapeutického vztahu. Po uplynutí této doby tak učiním pouze v případě, že po zralé úvaze v rámci odpovídající odborné supervize a v dobré víře bude zřejmé, že takový vztah bývalému klientovi nebude na újmu.
 9. Budu přistupovat ke každému člověku s úctou a respektem bez ohledu na jeho věk, pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, náboženství, duchovní přesvědčení, sexuální orientaci, handicap či socioekonomickou situaci. Díky svému výcviku i vlastnímu pokračujícímu úsilí mimo něj si uvědomuji jedinečnost každého člověka a kultury, ze které pochází, i rozdíly mezi rolemi, jež v životě zastáváme.
 10. Souhlasím s tím, že se budu vyhýbat a vyvazovat z případných dvojitých vztahů, které by mohly působit na úkor mých klientů, ať už intimně, sexuálně, emocionálně, duchovně, ekonomicky, z hlediska nadřízenosti a podřízenosti, či ideově.
 11. Zavazuji se zlepšovat a rozšiřovat vlastní terapeutické kompetence, a to zejména prostřednictvím celoživotního vzdělávání v oboru či skrze odborné a kolegiální supervize.
 12. Zavazuji se, že po dobu nejméně jednoho roku po ukončení výcviku se budu alespoň jednou měsíčně účastnit supervize s autorizovaným supervizorem v metodě Core Energetics, abych měla přístup k odborné pomoci s řešením případných osobních potřeb či konfliktů, které by mohly bránit mému pracovnímu výkonu či profesionálnímu náhledu na práci s klienty.
 13. Klienta odkážu jinému terapeutovi či odborníkovi v obdobném či jiném oboru, pokud to budu považovat za vhodné a potřebné. Učiním tak vždy, pokud se ukáže, že mé schopnosti nejsou dostatečné s ohledem na potřeby klienta.
 14. Při poskytování služeb budu postupovat poctivě a otevřeně. Dodržím veškeré dohody, včetně těch o stanovených termínech, časovém ohraničení a cenách za služby. Povedu odpovídající zápisy o terapeutických sezeních s klientem a odměnách za ně, a to v souladu s právním řádem.
 15. Nebudu klienty fotografovat či natáčet na video ani neudělím svolení k takové činnosti bez předchozího písemného souhlasu klienta.

Tato pravidla se zavazuji dodržovat ve prospěch klientů a profesionálního přístupu k metodě Core Energetics.


Napište mi

Prosím vyplňte vaše jméno.
Prosím vyplňte váš email.
Prosím vyplňte phone.
Leave us a message, please.
Souhlas je vyžadován.