psychoterapie zaměřená na tělo — body-oriented psychotherapy

SRDEČNĚ ZVEME DO PODPŮRNÉ SKUPINY PRO ŽENY

Přijměte naše pozvání ke skupinové terapii pro ženy. Práce ve skupině nám přináší velkou příležitost vztahovat se k sobě a druhým pravdivě, a získávat tak co nejpřesnější obraz reality, a to jak naší vnitřní, tak i té vnější. Ukotvení v realitě nám pomáhá lépe se orientovat a volit si pro sebe taková rozhodnutí, která nás vedou k naplnění.  

Vede Mgr. Hana Hniličková (coretherapy.cz) a Regina Rozkošová  (corefullness.cz). 

kdy: každé úterý od 27.2. do 11.6. 2024 od 18:00 do 20:30 

kde: Maitrea, malý sál, Týnská ulička 6, Praha 1

Maximální počet účastníků: 10 

cena 1.000 Kč/ večer (2,5 hodiny)

Ještě 5. 3. 2024 a nově také 12. 3. jsme otevření všem zájemkyním. Poté bude skupina určena pouze závazně přihlášeným. Vytváříme tak bezpečí pro terapeutickou práci. 


Novinky

30.1. 2024 proběhla ukázková hodina připravované TERAPEUTICKÉ SKUPINY PRO ŽENY

Jsme moc rády, že jsme v úterý 30.1. mohly přivítat prvních 6 zájemkyň o skupinovou práci vedenou metodou Core Energetics. Tančily jsme, seznamovaly jsme se, protáhly jsme si těla při rozcvičce zaměřené na lepší uvědomění si vlastního těla. Připomínaly jsme si, že je dobré vnímat svůj dech a nezapomínat na něj. Nakonec jsme pracovaly ve dvojicích na tématech "můj prostor" a "kontakt s druhým". Někomu přineslo právě tohle cvičení nové vhledy.  Například, že s různými lidmi mám mám úplně jiné výchozí nastavení. Že můžu být v kontaktu se sebou a zároveň s druhým. Nebo také, jak lehce přestanu vnímat sebe a napojím se na druhého. Bylo zajímavé slyšet, jak stejnou věc vnímají ostatní, že jejich prožitky můžou být jiné, než ty moje. Večer jsme zakončily malou meditací a při vědomí toho, že každá z nás má ve skupině své místo. 

Máte-li zájem, přijďte to také vyzkoušet. 27.2.2024 budeme opět otevřeni všem zájemkyním. Od března bude skupina určena pouze závazně přihlášeným. Vytváříme tak bezpečí pro terapeutickou práci.

Vede Mgr. Hana Hniličková (coretherapy.cz) a Regina Rozkošová  (corefullness.cz). 

kdy: každé úterý 18:00 - 20:30, začínáme 27.2.2024, poslední setkání skupiny 11.6.2024

kde: Maitrea, malý sál, Týnská ulička 6, Praha 1

přihlášky mailem nebo telefonicky: info@coretherapy.cz, +420 608 355 069

Maximální počet účastníků: 10, cena: 1.000 Kč/večer, v případě finančních obtíží cena dohodou 


Pravidelná cvičení ve STŘEDU 8-9 ve Slunná 27, Therapy centru

Středeční ranní probuzení - tak jsme nazvali naše pravidelná cvičení. Jde o kombinaci bio-dynamických cvičení a jógy. Zveme Vás, abyste věnovali pozornost sobě. Začátek hodiny nás vede k uzemnění a tomu, abychom si uvědomili jednotlivé části těla. Které části přitahují naší pozornost, kde cítíme napětí, kde prostor a které naše části jsou naopak necitlivé? Jsme zvědaví a ptáme se, co potřebujeme. Cvičení vede k lepšímu sebe-uvědomění, a tím i sebe-vědomí. Druhá část hodiny patří jógovým pozicím. Pracujeme zejména na protažení a uvolnění oblastí, kde je uložen stres.  Na závěr si všímáme vlastního záměru. Co si pro sebe přejeme? Co pro to můžeme udělat? 

Máte chuť se přidat? Přihlaste se přes formulář v sekci Kontakt nebo telefonicky u Hany Hniličkové (+420 608 355 069).

Lektorky: Hana Hniličková a Radka Falge 

Kapacita - maximálně 8 lidí.

Core Therapy ve Slunné 27

Nově působíme v krásném prostoru Slunná 27, Therapy centrum v Praze 6 na Ořechovce (www.slunna27.cz). Těšíme se na vás v nově zrekonstruovaném terapeutickém centru, kde vedle našich terapií a cvičení najdete také klasickou fyzioterapii, masáže či muzikoterapii.

Terapie

Individuální terapie

Individuální terapie

Jedna lekce ve formátu jeden na jednoho trvá 55 minut. Práce probíhá zpravidla jako proces, ve kterém klient nechá působit své emoce a objevuje, k jakým zažitým představám či obrazům z minulosti se vztahují. Přivádí tak své vnitřní prožívání z úrovně nevědomé, do úrovně vědomé. Právě proces uvědomování si vlastního nastavení a zážitek nového přístupu k situaci je pro terapeutický posun klíčový. Individuální terapie je většinou dlouhodobá. Klient však může přijít také s požadavkem na omezený počet sezení se zaměřením na jedno téma. 

Individuální terapii předchází vstupní pohovor, který trvá zpravidla 1,5 hodiny.  

Skupinová terapie a workshopy

Skupinová terapie a workshopy

Skupinová setkání nabízí možnost prozkoumat svůj vnitřní prostor a hledat pro sebe nové cesty k hlubšímu naplnění. Dynamika ve skupině vytváří bohatost interakcí a umožňuje naučit se vidět, co patří nám a co těm druhým. Docházíme sebepoznání a obohacujeme se o zkušenosti ostatních. Po rozcvičce, jež nastartuje tělo k intenzivnějšímu vnímání, následují společná cvičení, která poodhalí naše stereotypy chování. Následně si můžeme vyzkoušet, jaké by to bylo překročit práh vlastní komfortní zóny a zachovat se ve stejné situaci jinak. Budeme vám pomáhat postupně zaměřovat pozornost víc do sebe, vnímat lépe své pocity a vyznat se v nich.

Skupinová setkání probíhají ve dvou formátech. Buď pracujeme po delší časový úsek (zpravidla po dobu několika měsíců s četností každý týden) s uzavřenou skupinou v počtu do 15 účastníků, nebo pořádáme otevřené workshopy (večerní, denní či víkendové). Workshopů se může zúčastnit každý, kdo se chce seznámit s terapeuty, zažít některé ze sebepoznávacích cvičení a vyzkoušet techniky metody Core Energetics. Práce ve skupině má jasná a pevná pravidla, a vytváří tak bezpečný prostor.

Informace o otevření terapeutické skupiny či termíny našich workshopů najdete v sekci novinky anebo na našem Facebooku.

Cvičení

Cvičení

Nabízíme cvičení, jež vychází z terapeutické metody Core Energetics a Bio-energetiky. Jsou to cvičení, která nás vedou zejména k hlubšímu procítění vlastního těla a pocitů, které jím proudí. Při cvičení se můžete těšit jak na expresivní a energické pohyby, tak také na zastavení a prostor pro vnímání jemných vnitřních procesů. Cvičení pomáhá navázat intimnější vztah k vlastnímu tělu a učí nás větší citlivosti. 

  

 • různé techniky dýchání a celkové zaměření pozornosti na dech
 • nabití a vybití energie vedoucí k celkovému oživení organismu
 • protahování ve vibracích, jež pomáhají uvolnit stres
 • uzemnění, které nás spojí s vlastním tělem a pocitem bezpečí
 • práce s hlasem a jeho propojujícími účinky, využití ozvučeného výdech

Informace o tom, kdy probíhají naše cvičení, najdete v sekci Akce.

Core Energetics

O metodě Core Energetics

„Spojení s naší vnitřní pravdou je cestou k jednotě života, potěšení a dostatku pro všechny.“
— John Pierrakos, zakladatel Core Energetics


Core Energetics je tzv. body-psychoterapií (někdy se nazývá také na tělo zaměřenou terapií), která propojuje a integruje vnímání na úrovni těla, mysli i duše. Pracujeme s energií, pohybem, dechem, pocity i mezilidskými vztahy. Tato terapeutická metoda vychází mj. z učení charakterových struktur Wilhelma Reicha, který pojímal lidské tělo i emoce z hlediska proudu energie či jeho blokace. Core Energetics pak přímo navazuje na Bio-energetiku založenou žáky W. Reicha – významnými americkými psychiatry Alexanderem Lowenem a Johnem Pierrakosem.

Sebepoznání

Core Energetics můžeme pojmenovat jako proces sebepoznání a transformace. Pomáhá nám poodhalit, proč se některé věci v našem životě opakují stále dokola, přestože si pro sebe přejeme něco zcela jiného. Poznáme, jaké obranné mechanismy jsme si vybudovali v raném dětství, aby nám pomohly přečkat tehdy nezvladatelné situace, a také, že tyto mechanismy přežití v hojné míře používáme i dnes. A to navzdory tomu, že nám v dospělém životě víc škodí, než pomáhají. Naučíme se rozpoznat, kdy jednáme skutečně dospělým způsobem a kdy pouze reagujeme a jedná za nás náš hluboce zakořeněný obranný mechanismus. Rozeznáme-li u sebe tyto dva způsoby chování, jsme na cestě ke svobodné volbě.

Uvolnění napětí

Obranné mechanismy formovaly náš vývoj a zanechaly svůj otisk také v našem těle. Ve způsobu, jakým držíme své tělo, jakým omezujeme svůj dech, v chronických svalových napětích či naopak v podvyživených oblastech.  Abychom se vyhnuli vnímání nepříjemných pocitů, stahujeme určité svalové skupiny tak, aby k nám tyto pocity nedolehly. Zůstanou pak doslova zamrzlé ve svalových spasmech a my je jednoduše necítíme. Co ale zůstává, je fyzická bolest z chronického napětí a znecitlivění určitých partií.

K metodě Core Enetgetics neodmyslitelně patří fyzická cvičení a práce s tělem.  Uvolněním napětí z chronicky stažených oblastí rozproudíme energii v těle tak, aby zasáhla i znecitlivěné partie. Dovolíme-li si procítit a uvědomit zkušenosti uložené v našem těle, výrazně zvýšíme naši schopnost prožívání a otevřenosti. 

Uzemnění a vnímání reality

V Core Energetics pracujeme hodně na tzv. uzemnění.  Cílem uzemnění je stát nohama pevně na zemi, a přitom nechat životní energii volně proudit naším tělem. Jinými slovy vnímat realitu takovou, jaká opravdu je, a přitom zvládnout prožívat vše, co se právě děje. Ať je to radost a vzrušení či bolest a smutek. Budeme-li potlačovat některé pocity, protože je považujeme za nežádoucí – smutek, vztek, nudu, potlačíme tím i ty, o které tolik stojíme – radost, lásku a vzrušení.

Práce s emocemi

Součástí terapie je vždy práce s emocemi. Snažíme se klientům pomoci naučit se lépe vnímat své pocity a vyznat se v nich. Cílem práce s emocemi je zvýšení kapacity těla k jejich plnému prožívání. To znamená, že si své pocity dovolíme prožívat, aniž bychom se jimi nechali ovládat. 

Někdy jsou lidé od svých pocitů doslova odtržení. Pak jim pomáháme je znovuobjevovat, a to i za pomoci expresivních technik. Spojení s vlastními emocemi nás vrací k naší pravdě a také velkému zdroji energie, která nám může jinak v životě chybět.

O mně

Mgr. Hana Hniličková  +420 608 355 069

Ve své praxi nabízím prostor, kde si klienti můžou dovolit cítit to, co v daný moment opravdu cítí a přinést pozornost těm částem, které ji v daný moment potřebují. Podporuji své klienty na cestě k pravdě a odvaze podělit se o ní se svým okolím. Pomáhám jim rozpoznávat své potřeby a získat sebedůvěru k jejich naplňování. 

S klienty pracuji individuálně, i v rámci skupinové terapie. Vedu také kurz cvičení vycházející z metody Core Energetics. Baví mě sdílet s ostatními radost z pohybu i zadostiučinění z objevování vlastní pravdy.

Své zkušenosti s psychoterapeutickou metodou Core Energetics jsem získala na Nizozemském Institutu Core Energetics, kde jsem absolvovala čtyřletý profesionální výcvik (2016-2020). Od té doby se vzdělávám v navazujících modulech pro terapeuty: práce s traumatem, vedení skupinové terapie, duchovní aspekt terapeutické práce či terapie klientů s narcistní poruchou osobnosti. Další vzdělávání považuji za důležitou součást mé práce, stejně jako pravidelná supervizní a intervizní setkání. Díky nim jsem v kontaktu se svými kolegy z celé Evropy a můžeme sdílet své zkušenosti i radost z práce.  

Pro svou práci s klienty v Praze jsem vybudovala prostor Slunná 27, Therapy centrum (slunna27.cz), který sdílím s dalšími terapeuty. Vytváříme společně místo, kde si lidé mohou hledat vlastní cestu, jak být sobě blíž.


Kde nás najdete?

Pracuji v krásných prostorách Slunná 27, Therapy centra

Core Therapy
Slunná 27, Praha 6
info@coretherapy.cz
tel.: +420 608 355 069

Individuální terapie 1.500,- Kč / 55 min.

sezení s terapeutem

Skupinová terapie 1.000,- Kč / 120 min.

Cvičení 250,- Kč / 60 min.

Etická pravidla

Jako terapeuti oprávnění poskytovat procesní terapii metodou Core Energetic se každý z nás zavazuje dodržovat následující pravidla etického chování a postojů ve vztahu ke klientům:

 1. Před navázáním terapeutického vztahu s klientem jej budu informovat o svém výcviku a nabytých dovednostech a vysvětlím, jakým způsobem je začleňuji do práce s klienty. Dále jej budu informovat o tom, jakou náplň a prožitky může obecně očekávat v rámci terapie nebo workshopů, včetně míry emoční intenzity; o mé povinnosti k mlčenlivosti; o délce terapeutického sezení a o výši mé odměny; o možnosti mě zastihnout i mimo naplánovaná terapeutická sezení; o pravidlech platných pro zrušení naplánovaných sezení a o způsobu, jakým budou klienti informováni o případných změnách těchto pravidel; o klientově odpovědnosti za svou bezpečnost a posun v terapii, o významu jeho odhodlání k terapeutické práci a také o těchto etických pravidlech.
 2. Před navázáním terapeutického vztahu s klientem, si vyžádám písemné potvrzení o tom, že byl informován o výše uvedených skutečnostech a pravidlech a souhlasí s využíváním mých služeb za stanovených podmínek.
 3. Pokud budu mít jakékoli pochybnosti o schopnostech klienta zvládnout či pokračovat v této terapeutické práci, okamžitě vyhledám profesionální supervizní pomoc, a to před jakýmkoli dalším pokračováním v terapeutické práci s takovým klientem.
 4. Neposkytuji terapeutické služby jednotlivcům mladším 18 let, ani lidem, u kterých mám podle svého nejlepšího úsudku pochyby, že budou s ohledem na svou fyzickou, mentální či emocionální nevyspělost schopni účinné terapeutické práce metodou Core Energetics.
 5. Zachovám mlčenlivost o veškerých informacích o mých klientech, včetně jejich jména, identifikačních údajů a jimi sdělených osobních podrobností, a to v rámci pravidel stanovených právním řádem. Informace o klientech budu archivovat v rozsahu a po dobu předepsanou právním řádem.
 6. Informace o klientovi ovšem budu sdílet, vždy bez udání jména, s mým odborným supervizorem či v supervizní skupině s dalšími terapeuty, a to pouze za účelem zlepšení mé schopnosti pracovat ve prospěch klienta a za účelem mého dalšího profesního růstu. Relevantní informace o klientovi budu s jinou osobou sdílet pouze na žádost klienta a s jeho předchozím písemným či výslovným souhlasem.
 7. Budu respektovat emoční, fyzickou, mentální a duchovní autonomii klientů. Nebudu klientům vnucovat žádná rozhodnutí ani jim podbízet jakékoli názory či víru. Umožním jim a budu je podporovat v tom, aby se v každém okamžiku svobodně rozhodovali, zda chtějí pokračovat v terapii metodou Core Energetcs či následovat mé podněty a intervence v rámci jednotlivých sezení.
 8. Nebudu iniciovat, nabízet, přijímat, ani umožňovat jakýkoli romantický či sexuální kontakt s klientem, ani o takovém kontaktu uvažovat či fantazírovat. Zavazuji se, že nevstoupím do intimního vztahu (ať už romantického či sexuálního) s bývalým klientem, a to bezpodmínečně po dobu nejméně dvou let od ukončení profesionálního terapeutického vztahu. Po uplynutí této doby tak učiním pouze v případě, že po zralé úvaze v rámci odpovídající odborné supervize a v dobré víře bude zřejmé, že takový vztah bývalému klientovi nebude na újmu.
 9. Budu přistupovat ke každému člověku s úctou a respektem bez ohledu na jeho věk, pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, náboženství, duchovní přesvědčení, sexuální orientaci, handicap či socioekonomickou situaci. Díky svému výcviku i vlastnímu pokračujícímu úsilí mimo něj si uvědomuji jedinečnost každého člověka a kultury, ze které pochází, i rozdíly mezi rolemi, jež v životě zastáváme.
 10. Souhlasím s tím, že se budu vyhýbat a vyvazovat z případných dvojitých vztahů, které by mohly působit na úkor mých klientů, ať už intimně, sexuálně, emocionálně, duchovně, ekonomicky, z hlediska nadřízenosti a podřízenosti, či ideově.
 11. Zavazuji se zlepšovat a rozšiřovat vlastní terapeutické kompetence, a to zejména prostřednictvím celoživotního vzdělávání v oboru či skrze odborné a kolegiální supervize.
 12. Zavazuji se, že po dobu nejméně jednoho roku po ukončení výcviku se budu alespoň jednou měsíčně účastnit supervize s autorizovaným supervizorem v metodě Core Energetics, abych měla přístup k odborné pomoci s řešením případných osobních potřeb či konfliktů, které by mohly bránit mému pracovnímu výkonu či profesionálnímu náhledu na práci s klienty.
 13. Klienta odkážu jinému terapeutovi či odborníkovi v obdobném či jiném oboru, pokud to budu považovat za vhodné a potřebné. Učiním tak vždy, pokud se ukáže, že mé schopnosti nejsou dostatečné s ohledem na potřeby klienta.
 14. Při poskytování služeb budu postupovat poctivě a otevřeně. Dodržím veškeré dohody, včetně těch o stanovených termínech, časovém ohraničení a cenách za služby. Povedu odpovídající zápisy o terapeutických sezeních s klientem a odměnách za ně, a to v souladu s právním řádem.
 15. Nebudu klienty fotografovat či natáčet na video ani neudělím svolení k takové činnosti bez předchozího písemného souhlasu klienta.

Tato pravidla se zavazujeme dodržovat ve prospěch klientů a profesionálního přístupu k metodě Core Energetics.


Napište nám

Prosím vyplňte vaše jméno.
Prosím vyplňte váš email.
Prosím vyplňte phone.
Leave us a message, please.
Souhlas je vyžadován.