psychoterapie zaměřená na tělo — body-oriented psychotherapy

Novinky

Pravidelná cvičení ve STŘEDU 8-9 ve Slunná 27, Therapy centru

Středeční ranní probuzení - tak jsme nazvali naše pravidelná cvičení. Jde o kombinaci bio-dynamických cvičení a jógy. Zveme Vás, abyste věnovali pozornost sobě. Začátek hodiny nás vede k uzemnění a tomu, abychom si uvědomili jednotlivé části těla. Které části přitahují naší pozornost, kde cítíme napětí, kde prostor a které naše části jsou naopak necitlivé? Jsme zvědaví a ptáme se, co potřebujeme. Cvičení vede k lepšímu sebe-uvědomění, a tím i sebe-vědomí. Druhá část hodiny patří jógovým pozicím. Pracujeme zejména na protažení a uvolnění oblastí, kde je uložen stres.  Na závěr si všímáme vlastního záměru. Co si pro sebe přejeme? Co pro to můžeme udělat? 

 Máte chuť se přidat? Přihlaste se přes formulář v sekci Kontakt nebo telefonicky u Hany Hniličkové (+420 608 355 069).

Lektorky: Hana Hniličková a Radka Falge 

Kapacita - maximálně 8 lidí.

Welcome in Slunná 27, Therapy center

We are happy to welcome you in new Slunná 27 Therapy center (www.slunna27.cz) in beautiful villa located in Prague 6. At Slunná 27 you can find not only our body-oriented psychotherapy but also massages, excercises and meditations, which complement our work.

Co je body-psychoterapie?

V našem těle jsou uloženy informace, tělo má svou paměť a neumí lhát. Proto se k tělu obracíme, pomáhá nám jako vstupní brána do hlubších vrstev, kde se formovala naše osobnost. 

Psychoterapeutická práce s tělem je pro každého, kdo má zájem na sobě pracovat. Pokud se cítíte dobře, ale přeci jen vám v životě něco chybí, můžete rozvojem pohybového potenciálu a prohloubením vašeho vnímání sebe dosáhnout kýženého posunu. Odvážíte se pak věcí, po kterých už dlouho toužíte. Pokud vám v životě dobře není a provází vás "smůla" na každém kroku, vyzkoušeli jste už lecjakou terapii a stále to není lepší, pak je práce s tělem také na místě. Povede vás k hlubší pravdě o tom, jaké překážky vám brání, abyste žili lépe, naplno. Postupnými kroky vám pomůže nabrat potřebnou sílu, odvahu a zkušenosti k plnějšímu rozvoji vašeho potenciálu.  

Práce s tělem je často prací s bolestí. S bolestí, jejíž uvědomění a prožití léčí a vede k uvolnění místa k prožitku opačnému, k radosti a lásce.          

Terapie

Individuální terapie

Jedna lekce ve formátu jeden na jednoho trvá 55 minut. Práce probíhá zpravidla jako proces, ve kterém klient nechá působit své emoce a objevuje, k jakým zažitým představám či obrazům z minulosti se vztahují. Přivádí tak své vnitřní prožívání z úrovně nevědomé, do úrovně vědomé. Právě proces uvědomování si vlastního nastavení a zážitek nového přístupu k situaci je pro terapeutický posun klíčový. Individuální terapie je většinou dlouhodobá. Klient však může přijít také s požadavkem na omezený počet sezení se zaměřením na jedno téma. 

Individuální terapii předchází vstupní pohovor, který trvá zpravidla 1,5 hodiny.  

Skupinová terapie a workshopy

Skupinová setkání nabízí možnost prozkoumat svůj vnitřní prostor a hledat pro sebe nové cesty k hlubšímu naplnění. Dynamika ve skupině vytváří bohatost interakcí a umožňuje naučit se vidět, co patří nám a co těm druhým. Docházíme sebepoznání a obohacujeme se o zkušenosti ostatních. Po rozcvičce, jež nastartuje tělo k intenzivnějšímu vnímání, následují společná cvičení, která poodhalí naše stereotypy chování. Následně si můžeme vyzkoušet, jaké by to bylo překročit práh vlastní komfortní zóny a zachovat se ve stejné situaci jinak. Budeme vám pomáhat postupně zaměřovat pozornost víc do sebe, vnímat lépe své pocity a vyznat se v nich.

Skupinová setkání probíhají ve dvou formátech. Buď pracujeme po delší časový úsek (zpravidla po dobu několika měsíců s četností každý týden) s uzavřenou skupinou v počtu do 15 účastníků, nebo pořádáme otevřené workshopy (večerní, denní či víkendové). Workshopů se může zúčastnit každý, kdo se chce seznámit s terapeuty, zažít některé ze sebepoznávacích cvičení a vyzkoušet techniky metody Core Energetics. Práce ve skupině má jasná a pevná pravidla, a vytváří tak bezpečný prostor.

Informace o otevření terapeutické skupiny či termíny našich workshopů najdete v sekci novinky anebo na našem Facebooku.

Cvičení

Nabízíme cvičení, jež vychází z terapeutické metody Core Energetics a Bio-energetiky. Jsou to cvičení, která nás vedou zejména k hlubšímu procítění vlastního těla a pocitů, které jím proudí. Při cvičení se můžete těšit jak na expresivní a energické pohyby, tak také na zastavení a prostor pro vnímání jemných vnitřních procesů. Cvičení pomáhá navázat intimnější vztah k vlastnímu tělu a učí nás větší citlivosti. 

  • různé techniky dýchání a celkové zaměření pozornosti na dech
  • nabití a vybití energie vedoucí k celkovému oživení organismu
  • protahování ve vibracích, jež pomáhají uvolnit stres
  • uzemnění, které nás spojí s vlastním tělem a pocitem bezpečí
  • práce s hlasem a jeho propojujícími účinky, využití ozvučeného výdech

Informace o tom, kdy probíhají naše cvičení, najdete v sekci Novinky.

Proč přijít na terapii

Dneska se nějak necítím
Nejradši bych se někam zahrabal/a
Dejte mi všichni pokoj
Už si ani nepamatuji, kdy mi naposledy něco udělalo radost
Poslední dobou nemám na nic chuť
Jsem pořád unavená/ý – bolí mě často hlava – neustále cítím tíhu na prsou – nemůžu spát

Občas se mizerně cítíme všichni. Patří to k životu, stejně jako radost a pocit štěstí. Možná bychom si radosti a štěstí ani nevážili, kdybychom neznali, jaké to je být smutný, naštvaný, zlobit se na sebe či okolí. Pokud ale tyto nepříjemné pocity převládají, pokud vyplňují váš emocionální prostor, popřípadě pokud patříte k těm, kteří vlastně ani neví, jak se cítí, pak je vhodné zvážit terapii a vyzkoušet metodou Core Energetics.

Core Energetics v sobě propojuje práci s tělem, myslí i naší duší. Pomocí technik práce s tělem a cvičení nám pomáhá otevřít naše vnímání, a to jak na úrovni těla (fyzické počitky), tak i pocitů, které jím proudí (emoce). Většina našich nepříjemných stavů (deprese, nespavost, bolesti hlavy, chronická únava) je spojena se zastavením proudu energie v těle provázeným často zvýšenou mentální aktivitou. Na podvědomé úrovni nechceme určitý vjem procítit, protože je (nebo by mohl být) bolestivý. Podobně potlačujeme tzv. „negativní“ emoce vůči jiným či světu, jako jsou vztek a zlost. Nechceme je cítit z obavy, že jsou pro naše okolí nepřijatelné, a stejně tak nepřijatelní bychom se stali my, pokud jim dáme průchod.  A tak využíváme naše psychické i fyzické síly na to, abychom tyto emoce zastavili. Výsledkem může být vysoká míra necitlivosti, neschopnost prožívat radost, ztráta vitality a někdy i smyslu bytí. 

Co se v takový moment děje? Ve skutečnosti ztrácíme sami sebe. Obětujeme naše přirozené impulzy, naši hlubší pravdu, ze strachu, abychom neztratili přízeň okolí či nemuseli cítit bolest.

Co vám můžeme nabídnout? V bezpečném prostředí vám poskytneme prostor a prostředky k tomu, abyste hledali zpět svou přirozenost. Abyste si dovolili cítit to, co se ve vás v daný moment opravdu odehrává. Abyste získali sebedůvěru podělit se o svou skutečnost a pravdu s vaším okolím. Tím, že lépe poznáte sebe a své naučené vzorce chování, získáte svobodu rozhodovat se v každém okamžiku o svém jednání a schopnost nepodléhat automatickým reakcím, které jsou „silnější než vy“.    

Cílem terapie je cítit sám sebe a vztahovat se zdravým způsobem k sobě, druhým a realitě, která nás obklopuje. Je důležité naučit se rozpoznávat své potřeby a získat sebedůvěru k jejich naplňování. Pokud se nám tohle v životě daří, dokážeme také soucítit s ostatními a mít pochopení pro jejich potřeby a jejich cesty k naplnění. Ve skutečnosti disponujeme všichni ohromným množstvím energie, kterou můžeme využívat tvůrčím způsobem ve prospěch svůj i okolí. 

Core Energetics

O metodě Core Energetics

Spojení s naší vnitřní pravdou je cestou k jednotě života, potěšení a dostatku pro všechny.“ John Pierrakos, zakladatel Core Energetics

Core Energetics je tzv. body-psychoterapií (někdy se nazývá také na tělo zaměřenou terapií), která propojuje a integruje vnímání na úrovni těla, mysli i duše. Pracujeme s energií, pohybem, dechem, pocity i mezilidskými vztahy. Tato terapeutická metoda vychází mj. z učení charakterových struktur Wilhelma Reicha, který pojímal lidské tělo i emoce z hlediska proudu energie či jeho blokace. Core Energetics pak přímo navazuje na Bio-energetiku založenou žáky W. Reicha – významnými americkými psychiatry Alexanderem Lowenem a Johnem Pierrakosem.

Sebepoznání

Core Energetics můžeme pojmenovat jako proces sebepoznání a transformace. Pomáhá nám poodhalit, proč se některé věci v našem životě opakují stále dokola, přestože si pro sebe přejeme něco zcela jiného. Poznáme, jaké obranné mechanismy jsme si vybudovali v raném dětství, aby nám pomohly přečkat tehdy nezvladatelné situace, a také, že tyto mechanismy přežití v hojné míře používáme i dnes. A to navzdory tomu, že nám v dospělém životě víc škodí, než pomáhají. Naučíme se rozpoznat, kdy jednáme skutečně dospělým způsobem a kdy pouze reagujeme a jedná za nás náš hluboce zakořeněný obranný mechanismus. Rozeznáme-li u sebe tyto dva způsoby chování, jsme na cestě ke svobodné volbě.

Uvolnění napětí

Obranné mechanismy formovaly náš vývoj a zanechaly svůj otisk také v našem těle. Ve způsobu, jakým držíme své tělo, jakým omezujeme svůj dech, v chronických svalových napětích či naopak v podvyživených oblastech.  Abychom se vyhnuli vnímání nepříjemných pocitů, stahujeme určité svalové skupiny tak, aby k nám tyto pocity nedolehly. Zůstanou pak doslova zamrzlé ve svalových spasmech a my je jednoduše necítíme. Co ale zůstává, je fyzická bolest z chronického napětí a znecitlivění určitých partií.

K metodě Core Enetgetics neodmyslitelně patří fyzická cvičení a práce s tělem.  Uvolněním napětí z chronicky stažených oblastí rozproudíme energii v těle tak, aby zasáhla i znecitlivěné partie. Dovolíme-li si procítit a uvědomit zkušenosti uložené v našem těle, výrazně zvýšíme naši schopnost prožívání a otevřenosti. 

Uzemnění a vnímání reality 

V Core Energetics pracujeme hodně na tzv. uzemnění.  Cílem uzemnění je stát nohama pevně na zemi, a přitom nechat životní energii volně proudit naším tělem. Jinými slovy vnímat realitu takovou, jaká opravdu je, a přitom zvládnout prožívat vše, co se právě děje. Ať je to radost a vzrušení či bolest a smutek. Budeme-li potlačovat některé pocity, protože je považujeme za nežádoucí – smutek, vztek, nudu, potlačíme tím i ty, o které tolik stojíme – radost, lásku a vzrušení.

Práce s emocemi 

Součástí terapie je vždy práce s emocemi. Snažíme se klientům pomoci naučit se lépe vnímat své pocity a vyznat se v nich. Cílem práce s emocemi je zvýšení kapacity těla k jejich plnému prožívání. To znamená, že si své pocity dovolíme prožívat, aniž bychom se jimi nechali ovládat. 

Někdy jsou lidé od svých pocitů doslova odtržení. Pak jim pomáháme je znovuobjevovat, a to i za pomoci expresivních technik. Spojení s vlastními emocemi nás vrací k naší pravdě a také velkému zdroji energie, která nám může jinak v životě chybět.

O nás

Hana Hniličková

Hana Hniličková   +420 608 355 069

terapeutka

Své zkušenosti s psychoterapeutickou metodou Core Energetics jsem získala na Nizozemském Institutu Core Energetics. V posledních několika letech se věnuji individuální terapii, nabízím skupinové workshopy a vedu kurzy cvičení vycházející z této metody. Baví mě sdílet s ostatními radost z pohybu i zadostiučinění z objevování vlastní pravdy. Vedle této profese se věnuji práci pro neziskovou organizaci Post Bellum.

Ve své praxi nabízím klientům prostor, kde si můžou bezpečně vyzkoušet, co potřebují, a poznat tak lépe sami sebe. Pomáhám druhým rozpoznat, že často reagují automaticky na základě zažitých obraných mechanismů a jejich chování nevyjadřuje jejich pravou či přirozenou potřebu v dané situaci. Tomu obvykle brání strach z něčeho nového, nevyzkoušeného nebo obava ze zranění. Pomáhám klientům spřátelit se se svými strachy, nechat je být, působit, a přesto vyzkoušet nový krok, nový přístup. Jsem průvodcem na cestě k sebepřijetí.

Petr Ekl

Petr Ekl   +420 732 234 512

terapeut

Core Energetics mi vstoupilo do života roku 2013 na workshopu s Annou Timmermans v Praze. Čtyřletý výcvik na jejím Nizozemském Institutu jsem ukončil v roce 2019. Pracuji s klienty jak individuálně, tak i v rámci skupinových workshopů, které vedu s kolegy. 

Klientům nabízím otevřený, bezpečný a autentický prostor, kde mohou objevovat svůj vztah k sobě, životu i okolnímu světu. Do terapie vnáším svou kreativitu, hravost a lehkost. Hledám vždy klientovo zdravé já, jeho radosti a vášně ve spojení s vnitřní dětskou nevinností, čistotou, zvídavostí, touhou po životě a objevováním. Tuto část se snažím podporovat. Z tohoto místa pak mohou mí klienti snáz hledat, uvědomit si a přijmout ty části sebe sama, které doposud nechtěli nebo neuměli vidět. Věřím, že konfrontace se zraněními a traumaty v otevřeném prostředí plném přijetí je cestou k nalezení ztracené energie a vůle ke změně.

Vedle práce terapeuta Core Energetics se věnuji také Aquahealingu. 

Regina Rozkošová

Regina Rozkošová   +420 739 502 231

terapeutka ve výcviku

Metodě Core Energetics se věnuji třetím rokem v rámci studia na Core Energetics Institutu v Polsku. Při práci s klienty používám techniky práce s tělem, které umožňují odhalit a vyjádřit blokované pocity. Držím prostor, ve kterém je možné nalézt odvahu a čelit svým vlastním stínům. S klienty pracuji pod supervizí Ali Konopko, jež rozvíjí tuto terapeutickou metodou již přes 30 let. Svou praxi doplňuji také výcvikem v seberozvojové skupině Pathwork.

Práce s Core Energetics mě vede do hlubokých zákoutí člověka, ukazuje, že je možné přijmout nejen stín či velká zranění, ale i svou jemnost, lásku a sílu. Core Energetics je práce s empatií a úctou k člověku, která dovolí dostat se až do míst, kde již není stud, souzení ani pochyby.

Kde nás najdete?

S klienty pracujeme v krásných prostorách

Core Therapy
Slunná 27, Praha 6
[javascript protected email address]
tel.: +420 608 355 069

Napište nám

Chcete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat. Odpovíme vám co nejdříve.